WRM Oranjewijk fase 1 Urk
project

 

  • Uitvoering: januari 2016 - medio 2017
  • Opdrachgever: gemeente Urk

Onderstaand een opsomming van de uit te voeren werkzaamheden:

  • Opbreken 11.250 m2 bouwweg bestaande uit asfaltverharding;
  • Grondwerkzaamheden, ca. 4000 m3;
  • Aanbrengen 10.800 m2 (waterpasserende) elementenverharding en funderingen;
  • Aanbrengen 3.860 m2 dikformaten in parkeerplaatsen;
  • Aanbrengen 6.100 m2 dubbel dubbel klinkers in trottoir; 
  • Aanbrengen 8600 m1 opsluit- en trottoirbanden;
  • Aanbrengen 50st. boomplantgaten
  • Alle communicatie met alle betrokken partijen;


project project project